Vaša sťažnosť nie je sťažnosťou

Autor: Radoslav Rovkovič | 15.11.2012 o 8:13 | (upravené 15.11.2012 o 8:27) Karma článku: 13,92 | Prečítané:  6493x

Nadpis vyzerá hlúpo, ale takto úrady odmietajú riešiť aj veľmi vážne pochybenia so strašnými dôsledkami pre ľudí. Niektoré úrady by mali byť radi, že občania sa len sťažujú a nevymáhajú si odškodné. Ani takí mamuti ako je Úrad práce, soc. vecí a rodiny (ÚPSVaR), nemajú certifikáty kvality (ktoré sú štandardom už aj pre najmenšie komerčné spoločnosti) a zjavne ani spoľahlivý systém kontroly. Občania im sťažnosťami dávajú spätnú väzbu, odkrývajú problémy úradu a za krivdy a svoju námahu chcú len to, aby úrad začal normálne pracovať.

Audítorské spoločnosti by si za to nechali štedro zaplatiť. Ak úrady odmietajú ešte aj sťažnosti od občanov, ak sa tie isté neriešené problémy opakujú v ďalších a ďalších prípadoch, kto potom kontroluje, či taký úrad napokon už nerobí viac zla ako osohu?

Najhoršie je, že úradníka, ktorý sťažnosti „hádže do koša“, nikto nemôže postihnúť. Je krytý Zákonom o sťažnostiach 9/2010 Z.z. Aj v prípade, že ľudia pošlú úradu sťažnosť so serióznymi dôkazmi o korupcii, o neuveriteľných prešľapoch, svojvôli alebo škandálnej neprofesionalite.

V čom je problém? Ani vzdelaný občan nedokáže napísať sťažnosť tak, aby spĺňala náročné požiadavky toho zákona, resp. aby ju nemohol úrad odmietnuť odvolávajúc sa na zákon. Spísať neodmietnuteľnú sťažnosť dokážu iba právnici a trúfam si povedať, že aj z nich asi len tí, ktorí pracujú v tejto oblasti.

Podľa § 3 toho zákona „sťažnosťou“ je, keď sa niekto a) domáha ochrany svojich práv... alebo b) poukazuje ...na porušenie právnych predpisov. Vyzerá to jednoducho, ale skúste napísať konkrétne paragrafy a citovať dokumenty, ak vám niekto krivdí a ubližuje.

Ako príklad si vezmime svojvôľu sociálneho kurátora, ktorý klamal na súde. Mal sa porozprávať s dieťaťom a zistiť, s ktorým rodičom chce byť po rozvode. V skutočnosti si kurátori často vymýšľajú. Poznám prípady, keď kurátor robil na dieťa nátlak, nútil ho aby povedalo čo chce kurátor počuť a nakoniec na súde aj tak o výpovedi dieťaťa klamal (lebo mu nepasovala do jeho /skorumpovaných?/ predstáv). Každému normálnemu človeku je jasné, že sa jedná o škandál zrelý na titulné stránky novín a že takýto kurátor by mal dostať hodinovú výpoveď. Veď okrem toho, že nespravodlivé rozhodovanie na súdoch spôsobuje životné tragédie celým rodinám, ešte väčšou obludnosťou je, ak deťom ubližuje profesionál, ktorý má deti chrániť.

Je jasné, že kurátor vážne zlyhal, ale teraz si skúste spísať, aké práva, aké zákony a aké predpisy kurátor porušil. Nestačí približne, musí to byť presne, lebo úradníci nechcú rozumieť, že niečo robia strašne zle, kým, im to nenapíšete ich umelou rečou. Zbehlejší rodičia by si prelistovali trestný zákon, Dohovor o právach detí, možno aj niektorú internú normu úradu (ku ktorej sa však tak ľahko nedostanú). Možno čosi nájdu, ale ako sa začnú do problematiky ponárať, narazia na podobné problémy ako som načrtol v článku o krivej výpovedi. O chvíľu má z toho človek hlavu ako melón. Nebude si istý, či už našiel všetko potrebné, aj súvisiace dokumenty, ktoré neraz prevracajú zmysel iných dokumentov hore nohami. Čo ak sú nejaké výnimky napísané v úplne iných zákonoch alebo dokumentoch (v budúcnosti chcem napísať napr. o tragikomédii okolo zákona o zdravotnej starostlivosti).

Ak sa občan obráti na právnikov, zistí, že to stojí nemálo peňazí (stovky a tisícky EUR tu poletujú ako jesenné lístie) a navyše len máloktorý právnik je ochotný seriózne si preštudovať všetky spisy a vypracovať takúto sťažnosť (sťažnosťami iba stratia kopec času a dostanú za to pomerne málo peňazí – oveľa lepšie a ľahšie sa im zarába napr. na ekonomickom práve). Ak by sa niekto chcel sťažovať vyššie, na ministerstve, prax ukazuje, že aj na ňom pracujú úradníci s podobným zmýšľaním ako na podriadených úradoch a aj tu treba dodržať zákon o sťažnostiach.

V skutočnosti teda každá „korektná“ sťažnosť stojí občana neúnosne veľa času a námahy (ak si ju píše sám), alebo neúnosne veľa peňazí (odhadujem 500 až 1000 € len za prebratie spisu a podanie sťažnosti - ľudia s priemerným platom musia na jediný úkon právnika šetriť niekoľko mesiacov). Štát takto upiera občanom možnosť sťažovať sa aj v prípadoch, keď ide o vážne problémy, seriózne podopreté dôkazmi. Je hrozné, že štát zároveň odmieta riešiť aj tie problémy, na ktoré ho občania upozornia a tak bezdôvodne škodí ďalším ľuďom.

Aké veľké rozmery majú problémy na Ministerstve práce, naznačuje Lucia Nicholsonová (Podpredsedníčka parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny) v relácii TV JOJ v septembri 2012 (tutu). Tvrdí, že na Ministerstve práce je „sieť ľudí, ktorá má čo skrývať“, „všetko nasvedčuje tomu, že tam funguje sieť ľudí, ktorí celé roky doslova obchoduje s deťmi“. Uviedla, že v súvislosti so škandálom odoberania detí v Anglicku na ministerstve zahládzajú stopy v spisoch, „dopĺňajú materiály, vyberajú materiály“ a „fabrikujú rôzne materiály“. Verejne spomínala dokonca konkrétne mená úradníčok na ministerstve (Brenerová, Matejová, Šebová, Mrázková, Hofmanová), čo už je silná káva, ale na Slovensku je aj tak vo hviezdach, či sa napriek tomu niečo zmení k lepšiemu, alebo ich štátny tajomník Jozef Burian nechá vo funkciách dostatočne dlho na to, aby po sebe nenávratne zahladili stopy v spisoch (mimochodom, prečo ministerstvo dodnes nemá elektronickú evidenciu a archiváciu všetkých dokumentov??? V takomto systéme ta podstatne ťažšie antidatujú, mažú, alebo dodatočne dopĺňajú dokumenty).

Na dokreslenie situácie prikladám časť sťažnosti na kurátorky a odpoveď úradu. Nejedná sa o medializovanú adopciu detí v Anglicku, ale „len“ o škandálny výsluch chlapca, ktorý si chlapec po predchádzajúcich skúsenostiach s kurátorkami nahral. Odbor kontroly nič nezisťoval a posunul sťažnosť späť na Odbor soc. vecí, teda šéfke oboch kurátoriek, u ktorej sa matka už pred tým neúspešne sťažovala. Pokiaľ viem, na úrade sa dodnes nič nezmenilo, kurátorky ďalej pracujú s deťmi tým istým spôsobom (a zďaleka to nie je iba problém týchto dvoch kurátoriek – k vážnym problémom okolo tzv. „zisťovania názoru dieťaťa“ kurátormi sa chcem vrátiť v inom článku).


 

 

Sťažnosť:

 

Vec : sťažnosť na postup kurátoriek v súvislosti s výpoveďou dieťaťa dňa ...2011

Podávam sťažnosť na postup kurátoriek Dr. B. a Mgr. M., zamestnankýň Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Meste v súvislosti s výpoveďou môjho maloletého syna Xxx (narodený v roku 19xx) na tomto úrade dňa ....2011

Syn ...mal aj záujem vyjadriť svoj názor. Preto ...prišiel za kurátorkou...

Výpoveď môjho syna dňa ...2011 na Úrade práce, soc. vecí a rodiny v Meste nie je zapísaná tak, ako naozaj prebiehala. V priebehu synovej výpovede došlo zo strany horeuvedených kurátoriek k porušovaniu synových práv a mojich rodičovských práv, keď synovu výpoveď kolízna najprv odmietla...

...

Synova výpoveď je zaznamenaná na nahrávacom zariadení, pretože v tomto prípade je nadradený celospoločenský záujem a ochrana práv dieťaťa nad želaním kurátoriek výpoveď nenahrávať, deti sú chránenými osobami a nahrávaním bol zaznamenaný postup štátnych úradníkov pri výkone ich funkcie a nie súkromie kurátoriek pri ich práci.

Ďalšie chyby, ktorých sa dopustili obidve kurátorky :

- navodzovanie dojmu, že vyjadrením svojho názoru dieťa nič nedosiahne - vyvolávanie frustrácie a následnej rezignácie dieťaťa jednak sa snažiť o svoje záujmy a jednak o nich hovoriť

- navodzovanie atmosféry antagonistickej voči jednému z rodičov

- kurátorky pri rozhovore dávajú návod na odpoveď, resp ukazujú, akú odpoveď chcú počuť.

- narušenie dôvernosti rozhovoru a zneužívanie postoja otca na zastrašovanie a vyvíjanie nátlaku, aby dieťa zmenilo svoj názor ( vypočujem Ťa až keď prídeš s otcom, otec sa o tom dozvie, otcovi sa to nebude páčiť... )

- opakované kladenie tej istej otázky pôsobí na deti silne sugestívne. Je neprijateľné, aby bola takáto technika použitá pri zisťovaní názoru dieťaťa alebo pri výsluchu detí. Tá istá otázka sa nesmie opakovane klásť dokonca ani dospelým.

- komentovanie situácie a vzťahov kurátorkami – mali zisťovať názor dieťaťa a nie dávať najavo, aké odpovede sa im páčia a aké nie, pretože ide o sugestívnu techniku stereotypovej indukcie

- ak mali kurátorky pochybnosti, že je dieťa ovplyvnené matkou, na zisťovanie ovplyvňovania existujú iné, nesugestívne techniky. Súdny znalec vykonanými testami žiadne ovplyvňovanie dieťaťa matkou nezistil, čo kurátorky v čase rozhovoru vedeli

- kladenie opakovaných otázok, zastrašovanie, vytváranie negatívne ladenej atmosféry rozhovoru a frustrovanie môže okrem ovplyvňovania aj traumatizovať dieťa, čo je konanie kurately jednoznačne proti záujmom dieťaťa – logicky bol syn prístupom kurátoriek natoľko znechutený, že neskôr povedal, že už nikdy nikde nechce ísť vypovedať

- obidve kurátorky za pár minút opakovane prejavili zásadné odborné alebo morálne zlyhanie - svedčí to o ich nespôsobilosti vykonávať základný úkon sociálnej kurately

- kurátorka sa priznala, že „názor dieťaťa“ si pred súdom vymyslela, respektíve domyslela, teda že si zľahčovala prácu – neinterpretovala spontánne vyjadrenie, vôľu dieťaťa , ale len svoje vlastné hypotézy o jeho vôli získané zo spisov. Kurátorka tak z procesu vyradila kontrolný prvok, ktorý mala sama zabezpečiť na základe vlastného rozhovoru s dieťaťom

Domáham sa, aby Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny rázne zakročilo voči nezákonnému postupu kurátoriek, ktorého sa dopustili na chránenej osobe a ktorý by mohol byť aj zneužitím právomoci verejného činiteľa. Zákony striktne vymedzujú povinnosti kurátoriek pri ochrane práv dieťaťa.

Ďakujem za čas, ktorý ste venovali mojej sťažnosti. O spôsobe jej vybavenia ma prosím písomne informujte na horeuvedenej adrese

Príloha:

prepis nahrávky výpovede z ...2011

CD nahrávky výpovede z ...2011

záznam z pohovoru ...2011 vyhotovený kurátorkami

 


 

Odpoveď:

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ODBOR KONTROLY

Špitálska 8,812 67 BRATISLAVA

 

Vec: Oznámenie o vybavení podania

Dňa ....2011 bolo e-mailom a následne dňa ....2011 aj poštou na odbor kontroly Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) postúpené z kancelárie generálneho riaditeľa a vedúceho služobného úradu ústredia Vaše podanie zo dňa ....2011 označené ako „sťažnosť“, v ktorom vyslovujete nespokojnosť s postupom kolíznych opatrovníčiek PhDr. B. a Mgr. M., zamestnankýň (Úradu práce, sociálnych veci a rodiny v súvislosti s výpoveďou Vášho maloletého syna Xxxx na tomto úrade dňa ....2011.

Po posúdení obsahu Vášho podania Vám oznamujeme, že Vaše podanie nie je v zmysle § 4 ods. písm. a) zákona NR SR Č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) sťažnosťou, nakoľko má charakter vyjadrenia, názoru, návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa domáhate.

Zároveň Vám oznamujeme, že Vaše podanie zo dňa ....2011 označené ako „sťažnosť“ Vám v zmysle § 4 ods. 3 zákona o sťažnostiach nevraciame späť, nakoľko sme ho vzhľadom na znenie § 73 ods. l písm. a) zákona NR SR Č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postúpili z dôvodu vecnej príslušnosti listom č.sp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zo dňa ....2011 na priame vybavenie odboru sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ústredia, ktorý Vás o výsledku vybavenia Vášho podania bude písomne informovať.

S pozdravom, JUDr. Ľudmila Sabolová, riaditeľka odboru.

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Protischránkový register má prvú obeť, vypovedali nájom bratislavskej stanice

Firma má v prenájme pozemky pred stanicou.

ŠPORT

Únava či zmena lyží. Čo malo vplyv na zranenie Velez-Zuzulovej?

Sna o olympijskej medaile sa nevzdáva.

KULTÚRA

V súťaži Anasoft litera zvíťazil príbeh zo súčasnosti Som Paula

Román Som Paula presvedčil porotu túžbou po autentickosti.


Už ste čítali?